5 Ιανουαρίου 2009

Ο ρόλος των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Η δυνατότητα συλλογής και αποθήκευσης δεδομένων από πολύ διαφορετικές πηγές συνεχώς αυξάνεται. Η τεχνολογία των υπολογιστών και, ειδικότερα, των επικοινωνιών και της πληροφορικής προσδίδει επαναστατικές διαστάσεις στο θέμα της συλλογής, διαχείρισης και αποθήκευσης της πληροφορίας, αλλά και στη διάθεσή της. Η ταχύτητα και αποδοτικότητα των ηλεκτρονικών συστημάτων συλλογής και μετάδοσης ή μεταφοράς της πληροφορίας με το συνδυασμό των γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών οδηγούν τη διοίκηση και τους πολίτες να αναπτύσσουν νέες αντιλήψεις σε ότι αφορά τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις στη χρήση της πληροφορίας αλλά και στην αναπαράσταση και στο συνδυασμό της με άλλα τελείως διαφορετικά δεδομένα διαφορετικών πηγών εύκολα, γρήγορα και αποτελεσματικά. 

Αυτές οι δυνατότητες επηρεάζουν τις δραστηριότητες όλου του μηχανισμού της διοίκησης και του τρόπου παροχής υπηρεσιών προ τους πολίτες. Αλλάζουν τα πάντα από την ταχύτητα διεκπεραίωσης μιας υπόθεσης έως τη διαχείριση των κινδύνων. Στη διαχείριση των πληροφοριών στο χώρο της διοίκησης από το τοπικό μέχρι το εθνικό επίπεδο καθοριστικός είναι ο ρόλος των γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών. Τα γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών είναι πλέον ο χάρτης της εποχής της τεχνολογίας. Παρακάτω θα προσπαθήσουμε να προσδιορίσουμε τις έννοιες της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και των γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών. Η διερεύνηση εστιάζει στη δυναμική αυτών των εργαλείων και τα πλεονεκτήματά τους για την αξιοποίησή τους από τον κρατικό μηχανισμό σε κάθε τομέα. το πλήρες κείμενο εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια: