1 Ιουνίου 2009

6ο Διεθνές Συνέδριο: Πολιτικές βιβλιοθηκών από άποψη τοπική, περιφερειακή και εθνική

Στις 11 και 12 Ιουνίου 2009 πραγματοποιείται το διεθνές συνέδριο της Οργανωτικής Επιτροπής Ενίσχυσης Βιβλιοθηκών με αντικείμενο «Πολιτικές βιβλιοθηκών σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο». Το συνέδριο θα λάβει χώρα στο Αμφιθέατρο του Γαλλικού Ινστιτούτου (Σίνα 31, Αθήνα). Σύμφωνα με το δελτίου τύπου της Επιτροπής Ενίσχυσης Βιβλιοθηκών "Οι πολιτικές βιβλιοθηκών σε εθνικό επίπεδο αποτελούν τη βασική συνιστώσα της σωστής λειτουργίας τους. Καθορίζουν το γενικό πλαίσιο για την οργάνωση και το στρατηγικό σχεδιασμό τους. Οι πολιτικές βιβλιοθηκών αναφέρονται σε γενικά ή ειδικά θέματα (γενική πολιτική βιβλιοθήκης ή ανάπτυξη συλλογής, υπηρεσίες προς τους χρήστες, πηγές χρηματοδότησης, διαφήμιση υπηρεσιών, συνεργασίες κ.λπ.)" Το αναλυτικό πρόγραμμα του συνεδρίου εδώ Η συμμετοχή στο συνέδριο είναι δωρεάν

Δεν υπάρχουν σχόλια: