17 Ιουνίου 2008

Εφαρμογές στα Συστήματα Διαχείρισης Περιεχομένου
  Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου είναι μια εφαρμογή, η οποία επιτρέπει στον εκάστοτε τεχνικό ή μη να δημιουργήσει, να επεξεργαστεί και να διαχειριστεί πληροφορίες ψηφιακής μορφής μέσα από ένα δομημένο σύνολο κανόνων, διεργασιών και ροής εργασιών ή κατά μια άλλη ερμηνεία είναι ένα σύνολο κατηγοριοποιημένων επιχειρηματικών κανόνων και εκδοτικών διαδικασιών, που εφαρμόζονται στο περιεχόμενο, με στόχο να ευθυγραμμίσουν την online προσπάθεια έκδοσης του περιεχομένου με τον εκάστοτε επιχειρησιακό στόχο.

  Εδώ επιχειρείται μια συνοπτική παρουσίαση των βασικών εφαρμογών των Συστημάτων Διαχείρισης Περιεχομένου, οι οποίες εκτιμάται ότι, παρέχουν ποικίλες δυνατότητες και καλύπτουν διαφορετικές ανάγκες σε επίπεδο πληροφόρησης.

   Ιστολόγια (Blogs). Το blog προέρχεται από τη σύντμηση των λέξεων “web log” και χαρακτηρίζει ένα δικτυακό τόπο, ο οποίος στη δομή του θυμίζει τα κλασσικά έντυπα ημερολόγια. Αυτός ο δικτυακός τόπος, διαμορφώνεται και ενημερώνεται συχνά από ένα άτομο, το οποίο καταγράφει συναισθήματα, προσωπικές απόψεις και υποκειμενικές κρίσεις για ζητήματα της καθημερινότητας. Τα blogs δεν είναι αυστηρά προσωπικά, δημοσιοποιούνται μέσω του Διαδικτύου και δίνουν τη δυνατότητα σε κάθε χρήστη όχι μόνο να έχει πρόσβαση σ’ αυτό, αλλά και να παρέμβει αποστέλλοντας π.χ. τα σχόλιά του. Οι θεματικές τους ενότητες και κατ’ επέκταση το είδος των blogs δεν έχουν περιορισμούς. Εκτός από εκείνα που έχουν αρκετά ιδιωτικό χαρακτήρα, τα ιστολόγια μπορεί να είναι αφιερωμένα σε συγκεκριμένες θεματικές ενότητες, όπως π.χ. πολιτική, αθλητικά κ.ά. Για τη δημιουργία ενός blog οι πιο διαδεδομένοι ιστότοποι είναι το blogspot και το wordpress.

   Wiki. Ο όρος wiki είναι μια συντομευμένη μορφή του wikiwiki που στη γλώσσα της Χαβάης, χρησιμοποιείται συνήθως ως επίθετο ή επίρρημα και σημαίνει γρήγορο ή γρήγορα. Πρόκειται για έναν δικτυακό τόπο ο οποίος επιτρέπει στους χρήστες του να προσθέσουν, να αφαιρέσουν ή να επεξεργαστούν το περιεχόμενό του, χρησιμοποιώντας γρήγορα και εύχρηστα εργαλεία. Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται η συνεργασία για τη συγγραφή ενός έργου, ανάμεσα σε πολυπληθείς ομάδες χρηστών, χωρίς κοινές γεωγραφικές συνισταμένες. Το διασημότερο wiki είναι η wikipedia, μια online εγκυκλοπαίδεια, η οποία αναπτύσσεται από χρήστες διασκορπισμένους σε όλο τον κόσμο.

   Πύλες (Portals). Οι πύλες παρέχουν πρόσβαση στον χώρο του Παγκόσμιου Ιστού. Αποτελούν το κεντρικό σημείο, όπου συναθροίζονται οι πληροφορίες με κύριο στόχο την ικανοποίηση των αναγκών των τελικών χρηστών. Τo “American Heritage® Dictionary of the English Language” αναφέρει ότι ετυμολογικά η λέξη πύλη (portal), προέρχεται από τη μεσαιωνική λατινική λέξη portale, η οποία σημαίνει “city gate - πύλη πόλεων”. Σήμερα η λέξη πύλη σημαίνει επιβλητική πύλη ή είσοδος.

   Ηλεκτρονική Μάθηση (e-Learning). Η ηλεκτρονική μάθηση θα μπορούσαμε να πούμε ότι, είναι η διαδικασία της επιμόρφωσης βασισμένη σε ηλεκτρονικά μέσα. Η κατάρτιση των εκπαιδευόμενων, μέσω της ηλεκτρονικής μάθησης, είναι δυνατή με τη μετάδοση εκπαιδευτικού και πληροφοριακού περιεχομένου, χρησιμοποιώντας εργαλεία όπως, διαδικτυακές συνδιασκέψεις, διαδικτυακά εκπαιδευτικά σεμινάρια, online ασκήσεις κ.ά. Ο όρος ηλεκτρονική μάθηση εμπεριέχει, επίσης, τη σύγχρονη και την ασύγχρονη εκπαίδευση. Η σύγχρονη εκπαίδευση πραγματοποιείται με την ταυτόχρονη συμμετοχή των εκπαιδευόμενων και των εισηγητών, μέσω συνομιλίας (chat), συνομιλίας φωνής (voice chat), τηλεδιάσκεψης κ.ά. Η ασύγχρονη εκπαίδευση, η οποία χαρακτηρίζεται ως ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα της ηλεκτρονικής μάθησης, δεν απαιτεί την ταυτόχρονη συμμετοχή των εκπαιδευόμενων και των εισηγητών. Οι εκπαιδευόμενοι και οι εισηγητές δεν είναι ανάγκη να βρίσκονται συγκεντρωμένοι μαζί στον ίδιο χώρο, την ίδια χρονική στιγμή. Αντίθετα, μπορούν να επιλέγουν μόνοι τους το προσωπικό τους εκπαιδευτικό χρονικό πλαίσιο και να συλλέγουν το εκπαιδευτικό τους υλικό σύμφωνα με αυτό. Η ασύγχρονη εκπαίδευση πραγματοποιείται μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, των πινάκων ανακοινώσεων (bulletin board service), των ομάδων συζητήσεων (newsgroup), κ.ά.

   Φόρουμ (Forums) Τα φόρουμ είναι δικτυακοί τόποι που επιτρέπουν σε μέλη (κάποιες φορές και σε μη μέλη), να διεξάγουν γραπτές συζητήσεις για συγκεκριμένα θέματα, δημοσιεύοντας μηνύματα και απαντώντας σε αυτά.

   Ηλεκτρονικό Εμπόριο (e-Commerce). Το ηλεκτρονικό εμπόριο είναι ένα είδος συναλλαγής μεταξύ προσώπων (φυσικών ή μη), η οποία πραγματοποιείται με ηλεκτρονικά μέσα. Αναλυτικά, πρόκειται για την ηλεκτρονική διάθεση και αγοροπωλησία προϊόντων, τη διεκπεραίωση εμπορικών λειτουργιών και τη συναλλαγή χωρίς τη χρήση υλικού εντύπου. Κατά συνέπεια πρόκειται για την αγοροπωλησία αγαθών, πληροφοριών και υπηρεσιών μέσα σε ένα δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών. 


  Ενδεικτική Βιβλιογραφία
  Kajewski, M. A. (2006). Emerging technologies changing public library service delivery models. Australasian Public libraries and Information Services 19 (4). pp. 157-163.
  Ray, J. (2006). Welcome to the blogosphere. Kappa Delta Pi Record 42 (4). pp. 155-157.
  Ginsberg, D. (2006). A wiki wiki (quick) introduction to the wide world of wikis. AALL Spectrum 10 (9). pp. 8-10.
  Jakes, D. (2006). Wild about wikis. Technology and learning 27 (1).
  Mason, M. G., Chesemore, S., Noord, R. van (2006). E-learnings next wave. Library Journal 131 (19). pp. 40-43.

  Δεν υπάρχουν σχόλια: