23 Ιουνίου 2008

Real Job Titles for Library and Information Science Professionals

Τα τελευταία χρόνια η ανάπτυξη των νέων τεχνολογικών μέσων και ιδιαίτερα της πληροφορικής, έχουν επιδράσει καθοριστικά στη διαμόρφωση και στην εξέλιξη του επαγγέλματος των βιβλιοθηκονόμων, προσδίδοντας του ένα υβριδικό χαρακτήρα. Γεγονός που αντικατοπτρίζεται με τον πιο αξιοσημείωτο τρόπο στους νέους επαγγελματικούς τίτλους, που περιγράφουν το επάγγελμα μας. Δείτε το site "Real Job Titles for Library and Information Science Professionals", όπου παρατίθενται ενδεικτική σχετική λίστα.Δεν υπάρχουν σχόλια: