16 Φεβρουαρίου 2009

Language Learning with.....

Στο διαδίκτυο υπάρχουν αρκετές e-learning ιστοδελίδες που αξιοποιούν τις δυνατότητες που προσφέρει η web 2.0 τεχνολογία. Το Livemocha είναι ένα χαρακτηριστικό τέτοιο παράδειγμα. Πρόκειται για μια ιστοσελίδα δωρεάν εκμάθησης ξένων γλωσσών. 

Με την διαδικασία της εγγραφής δημιουργείται αυτόματα ο προσωπικός λογαριασμός κάθε χρήστη, όπου καταγράφονται η πρόοδος, το επίπεδο, οι παρατηρήσεις κ.α. Κάθε γλώσσα έχει μαθήματα χωρισμένα σε επίπεδα. Η επιτυχής ολοκλήρωση κάθε βαθμίδας οδηγεί στην αμέσως επόμενη (ανώτερη σε βαθμό δυσκολίας). Το υλικό που προσφέρεται είναι οπτικοακουστικό και λειτουργεί ως ένα είδος ομιλούντος βιβλίου, το οποίο καθοδηγεί το χρήστη, είτε επιβραβεύοντας είτε διορθώνοντας τον. 

Επιπλέον παρέχονται υπηρεσίες όπως: Audio Comments My Submissions Peer Review Group Chat Sessions Mp3 Audio Podcast Leaderbroad Improvements Υπάρχουν και δυο ιστολόγια που ενισχύουν τη λειτουργία του Livemocha, συγκεκριμένα το MochaTalk: from idea to market και το Livemocha Community Blog. Το Livemocha δεν προσφέρει πτυχίο. Είναι απλά ένας πλήρης οδηγός εκμάθησης, που επιτρέπει στον εκάστοτε χρήστη να φτάσει στο τέρμα με τους δικούς του ρυθμούς, έχοντας καθορίσει το πρόγραμμα των σπουδών του, ανάλογα με τον ελεύθερο χρόνο του, τη διάθεση του αλλά και το επίπεδο γνώσης που θέλει. .

Δεν υπάρχουν σχόλια: