23 Μαρτίου 2009

e-learning personalization


Εξατομικευμένη πρόσβαση σε υπηρεσίες εξ αποστάσεως εκπαίδευσης
 
Εξατομίκευση Η εξατομίκευση έχει σκοπό να προσαρμόσει τις πληροφορίες στο προφίλ ενός συγκεκριμένου χρήστη σε αλληλεπίδραση με τα προϊόντα, τις υπηρεσίες, τις ιστοσελίδες και τους εργαζόμενους μιας εταιρείας. Η εξατομίκευση γίνεται με την ανάλυση, την εξόρυξη και τον εντοπισμό των δεδομένων. Είναι ένα εργαλείο του διαδικτύου, το οποίο εξοικονομεί χρόνο στο χρήστη και του δίνει άμεσα και αποτελεσματικά πληροφορίες για προϊόντα, υπηρεσίες κ.ά. 

 Εξ αποστάσεως εκπαίδευση Οι τρόποι με τους οποίους χρησιμοποιούνταν αρχικά οι υπολογιστές επηρεάστηκαν από την επαγωγική μέθοδο σύμφωνα με το γνωστό πρότυπο «ερέθισμα-απάντηση». Η προσέγγιση που επικρατεί σήμερα είναι εκείνη του συστήματος ως περιβάλλοντος στο οποίο η γνώση μεταδίδεται με σκοπό να γίνει κτήμα του χρήστη. Το πρότυπο αυτό οδήγησε στον σχεδιασμό προγραμμάτων απλής εξάσκησης που στοχεύουν κυρίως στο να εξασκείται ο μαθητής στην ανάπτυξη ειδικών, συχνά αρκετά περιορισμένων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων. Αυτά τα προγράμματα, με την πάροδο του χρόνου, εξελίχθηκαν χάρη στην πρόοδο που σημείωσε η πληροφορική: από τα πρώτα συστήματα με ανελαστικές διεπαφές εξελίχθηκαν σε συστήματα όπου η χρησιμοποίηση τεχνικών και μεθόδων τεχνητής νοημοσύνης επιτρέπουν την εξατομίκευση της διεπαφής, του είδους των προτεινόμενων ασκήσεων και της λαμβανόμενης ανάδρασης.  
Έξυπνος χώρος εκπαίδευσης Η τελευταία τάση στο διαδίκτυο για το χώρο της εκπαίδευσης προσανατολίζεται σε ένα «έξυπνο χώρο». Έξυπνος χώρος εκπαίδευσης1 ορίζεται το κατανεμημένο σύστημα του διαδικτύου που διαχειρίζεται με ευφυή τρόπο την αναζήτηση, την ανάκτηση και την κατανάλωση ετερογενών εκπαιδευτικών πόρων, συνδυαζόμενο πάντοτε με το προφίλ του χρήστη. Το σύστημα αυτό απαρτίζεται όπως όλα από τους ανθρώπινους και τους τεχνολογικούς πόρους. Οι ανθρώπινοι πόροι είναι το σύνολο των εκπαιδευόμενων, των εκπαιδευτών και των διαχειριστών της εκπαίδευσης, φυσικά όλοι αυτοί συνιστούν τους εν δυνάμει χρήστες στους οποίους απευθύνεται το σύστημα του έξυπνου χώρου εκπαίδευσης. το πλήρες κείμενο εδώ

5 σχόλια:

librarian είπε...

Καλησπέρα. Μελετώ ένα σχετικό άρθρο που αναφέρεται κυριwς στις ψηφιακές βιβλιοθήκες και αναρωτιόμουν αν ο όρος personalization μεταφράζεται σωστά ως εξατομίκευση στα ελληνικά.
Με την ευκαιρία να σε ευχαριστήσω και για μια πολύ ενδιαφέρουσα πηγή με εικόνες από βιβλία που άφησες στο blog.

e-scriptorum είπε...

χμμμμμμ ενδιαφέρουσα παρατήρηση. κατά καιρούς έχουμε καταναλώσει αρκετή φαιά ουσία για την απόδοση στα ελληνικά ξένων όρων.... το μόνο που μπορούμε να πούμε με κάποια σιγουριά είναι ότι το υλικό της ανάρτησης αυτής έχει παρουσιαστεί και κριθεί ως εργασία. φάνηκε να γίνεται αποδεχτή η συγκεκριμένη μετάφραση. βέβαια πάντα υπάρχει ο κίνδυνος να μην μας έδωσε κανείς και πολύ σημασία.

librarian είπε...

Σημαντικός ο εν λόγω κίνδυνος. Πάντως σαν όρος για την εκπαίδευση η εξατομίκευση στέκει, τώρα για εξατιμικευμένους πόρους ψηφιακών βιβλιοθηκών, έχω μια επιφύλαξη.

9th High School Library είπε...

Βεβαίως ο όρος "εξατομίκευση" χρησιμοποιείται στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Π. χ. στη σ. 229 του βιβλίου
Peter Jarvis (2003) Συνεχιζόμενη εκπαίδευση και κατάρτιση. θεωρία και πράξη. Αθήνα: Μαιταίχμιο,
αποτελεί επικεφαλίδα μίας εκ των ενοτήτων του έβδομου κεφαλαίου, με τίτλο "Εκπαίδευση από απόσταση".

Γνωρίζει κάποιος το συγγραφέα του άκρως ενδιαφέροντος άρθρου στο Scribd "Εξατομικευμένη πρόσβαση σε υπηρεσίες εξ αποστάσεως εκπαίδευσης" ;

e-scriptorum είπε...

το άρθρο αυτό έχει συνταχθεί από μέλη της ομάδας e-scriptorum στα πλαίσια εργασία του μεταπτυχιακού της βιβλιοθηκονομίας, του Ιονίου.