1 Μαΐου 2008

CidocΤο CIDOC αποτελεί το διεθνές κέντρο μελέτης και ενδιαφέροντος για την τεκμηρίωση των συλλογών μουσείων και άλλων σχετικών οργανισμών. Έχει πάνω από 450 μέλη σε 60 χώρες.Το CIDOC ιδρύθηκε το 1950 ως μία από τις 30 (μέχρι σήμερα) επιτροπές του Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων (ICOM) και είναι αφιερωμένο στην τεκμηρίωση των μουσειακών συλλογών.

Η επιτροπή προσφέρει δυνατότητες συνεργασίας σε επιμελητές μουσείων, βιβλιοθηκονόμους και ειδικούς της πληροφορικής, οι οποίοι ενδιαφέρονται για την τεκμηρίωση, καταγραφή και διαχείριση των συλλογών, καθώς και για την αυτοματοποίηση των αντίστοιχων συστημάτων.

Το CIDOC έχει δημιουργήσει πολλά διεθνή πρότυπα μουσειακής τεκμηρίωσης, με πιο πρόσφατο το CIDOC-CRM (Εννοιολογικό Μοντέλο Αναφοράς) – το οποίο έγινε αποδεκτό ως ISO21127 τον Σεπτέμβριο του 2006.

Εκδίδει ένα ένα ενημερωτικό δελτίο και διοργανώνει μια ετήσια διεθνή συνάντηση αφιερωμένη σε θέματα μουσειακής τεκμηρίωσης. Οι βασικές δραστηριότητες του CIDOC πραγματοποιούνται από τις ομάδες εργασίας που δραστηριοποιούνται στα πλαίσιά του.


Αφορμή για την παρουσίαση αυτή στάθηκε η δημοσίευση "Γέφυρες ανάμεσα στα μουσεία, τα αρχεία και τις βιβλιοθήκες", στο blog "Fixit"


Δεν υπάρχουν σχόλια: