19 Μαΐου 2008

MARC 21

Εδώ και λίγους μήνες το Network Development and MARC Standards Office ανακοίνωσε την on-line διάθεση της βελτιωμένης έκδοσης του MARC 21, σε πλήρη και συνοπτική μορφή. Η πλήρης έκδοση περιλαμβάνει λεπτομερείς περιγραφές για κάθε στοιχείο δεδομένων, μαζί με παραδείγματα, κανόνες εισαγωγής και ιστορικές αναφορές, ενώ η συνοπτική έκδοση περιέχει περιγραφές των συνοπτικών στοιχείων κάθε δεδομένου, μαζί με παραδείγματα. 
Οι αλλαγές που προέκυψαν από Ενημέρωση Αρ. 8 (Οκτώβριος 2007) εμφανίζονται με κόκκινο χρώμα. Στην πλήρη έκδοση, στις κεφαλίδες, εμφανίζεται η ημερομηνία που πραγματοποιήθηκε η τελευταία ενημέρωση

Δεν υπάρχουν σχόλια: