6 Μαΐου 2008

Βιβλιοθήκες & Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα I

Ο όρος λογισμικό ανοιχτού κώδικα αναπτύχθηκε στους κόλπους των διαφόρων ερευνητικών προγραμμάτων και διαρκώς αναπτύσσεται. Παρακάτω επιχειρείται μια προσπάθεια ανάλυσης των κυριότερων πηγών, που θα πρέπει ο εκάστοτε βιβλιοθηκονόμος – επιστήμονας της πληροφόρησης να εξετάζει, κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης και της επιλογής ενός λογισμικού ανοιχτού κώδικα.


O oss4lib είναι ένας εξειδικευμένος ιστοχώρος, που έχει ως κύρια αποστολή του την ενημέρωση των βιβλιοθηκονόμων – επιστημόνων της πληροφόρησης, ως προς τα ελεύθερα συστήματα βιβλιοθηκών. Για την εκπλήρωση αυτής της αποστολής διατηρεί και ενημερώνει λίστα με τα λογισμικά ανοιχτού κώδικα και τα συστήματα, τα οποία σχεδιάζονται για υλοποίηση στις βιβλιοθήκες. Επιπλέον παρακολουθεί και ενημερώνει για τα σχετικά ερευνητικά προγράμματα και τις αναπροσαρμογές τους.

Πρόκειται για μια εθελοντική προσπάθεια, η οποία ξεκίνησε το Φεβρουάριο του 1999 από την Ιατρική Βιβλιοθήκη του Yale, με κύριο υπεύθυνο μέχρι και σήμερα τον
Dan Chudnov. Ειδικότερα, ο oss4lib παρουσιάζει τις παρακάτω βασικές ενότητες ενδιαφέροντος:
 

Εφαρμογές (βιβλιογραφία, μεταδεδομένα, δημόσιος κατάλογος, διοίκηση βιβλιοθηκών, εκπαίδευση κ.ά.) 

Γλώσσες (Perl. PHP, C, Java, κ.ά.)

Meta (άρθρα, εκδηλώσεις, δελτία τύπου και διάφορα νέα)


Πρωτόκολλα και πρότυπα (Z39.50, Dublin core, Marc, OpenUrl κ.ά.).

Πρόκειται για μια βιβλιογραφία που ετοίμασε η Brenda Chawner, στα πλαίσια της διδακτορικής της διατριβής στοSchool of information management”, στο University of Willington στη Νέα Ζηλανδία. Η βιβλιογραφία δημιουργήθηκε το Οκτώβριο του 2002 με τελευταία τροποποίηση τον Ιούνιο του 2006. Περιλαμβάνει ανακοινώσεις, άρθρα περιοδικών και τεκμήρια ιστοσελίδων, που σχετίζονται με το λογισμικό ανοιχτού κώδικα και την υλοποίησή του στις βιβλιοθήκες..

Πρόκειται για μία ιστοσελίδα η οποία δημιουργήθηκε από τον Allen D. Tate. Παρουσιάζει links που αναφέρονται στη σχέση του λειτουργικού προγράμματος Linux με τις βιβλιοθήκες. Μεγάλο ενδιαφέρον, ωστόσο έχει η λίστα ηλετρονικού ταχυδρομείου (mailing list).
Σύνταξη κειμένου Μ.Ν.

Δεν υπάρχουν σχόλια: